Útlevél igénylése

 

Ki és hol igényelhet magyar útlevelet?

Minden magyar állampolgár. Az útlevél kérelmezésekor rögzítjük a fényképét és ujjnyomatát, ezért az igénylésre is csak személyesen kerülhet sor.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a konzulátusra az útleveleket csak meghatározott időnként kézbesítik, így a kézbesítés ideje akár 4-5 hetet is igénybe vehet az útlevél elkészülte után.

Útlevelet nagykorú kérelmező öt vagy tíz éves érvényességi idővel igényelhet. Az időtartamot az ügyfélnek az okmány kiállítását megelőző születésnapja hónapjától és napjától kell számítani.

 Az útlevéligényléshez előzetesen formanyomtatványt kitölteni, fényképet készíttetni nem kell.

 

Az útlevélkérelemhez benyújtandó iratok

Kérjük, hogy a félreértések elkerülése érdekében az alább felsorolt iratok közül mindent hozzon magával, ami rendelkezésre áll! 

 1. magyar állampolgárság igazolásához:
  • érvényes, illetve 1 éven belül lejárt magyar útlevél, vagy
  • érvényes magyar személyi igazolvány, vagy
  • 3 évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány, vagy
  • eredeti honosítási okirat.
 2. érvényes magyar útlevél vagy személyi igazolvány hiányában a személyazonosság és személyes adatok igazolásához:
 3. 1 éven belül lejárt személyazonosító igazolvány, vagy
 4. érvényes magyar vezetői engedély, vagy
 5. érvényes külföldi útlevél, vagy
 6. eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat, illetve házassági anyakönyvi kivonat (amennyiben a kérelmező házassági nevet visel).
 7. lakcímkártya
 8. a névváltoztatást alátámasztó magyar okirat (például névváltoztatási okirat, születési anyakönyvi kivonat, vagy házassági anyakönyvi kivonat), ha az útlevelet más névre igényli, mint amire a korábbi útlevele, vagy személyi igazolványa szólt:
 9. ha a korábbi, még érvényes útlevelét ellopták: rendőrségi jegyzőkönyv a lopás bejelentéséről (ennek hiányában pótdíj fizetendő);

Az útlevél iránti kérelem benyújtásának további részleteiről az alábbi linken tájékozódhat:
Útlevél | Konzuli Tájékoztatás (gov.hu)