A magyar állampolgárságról

Mivel tudja igazolni, hogy magyar állampolgár?

A magyar állampolgárság igazolható

  • érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal,
  • érvényes magyar útlevéllel. Ha az útlevele lejárt, a lejáratát követő egy még évig igazolja a magyar állampolgárságát.
  • érvényes állampolgársági bizonyítvánnyal,
  • honosítási okirattal, ellenkező bizonyításig,
  • a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból.

Onnan tudhatja, hogy szerepel a nyilvántartásban, ha van „lakcímkártyája”, illetve volt Magyarországon személyi száma (személyazonosító jele). Ha 1978 után hagyta el az országot, a személyi számát megtalálhatja egy ún. személyi lapon, vagy régi útlevelében, személyazonosító igazolványában.

A magyar születési, házassági anyakönyvi kivonat nem igazolja a magyar állampolgárságot!