Útlevél igénylése

 

Ki és hol igényelhet magyar útlevelet?

Minden magyar állampolgár. Az útlevél kérelmezésekor rögzítjük a fényképét és ujjnyomatát, ezért az igénylésre is csak személyesen kerülhet sor ( kivételek lásd ezen a linken ).

Útlevelet nagykorú kérelmező öt vagy tíz éves érvényességi idővel igényelhet. Az időtartamot az ügyfélnek az okmány kiállítását megelőző születésnapja hónapjától és napjától kell számítani.

 Az útlevéligényléshez előzetesen formanyomtatványt kitölteni, fényképet készíttetni nem kell.

 

Az útlevélkérelemhez benyújtandó iratok

  • érvényes, illetve 1 éven belül lejárt magyar útlevél vagy érvényes magyar személyi igazolvány,

ezek hiányában:

  • 3 évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány vagy eredeti honosítási okirat, illetve fényképes személyazonosító okmány
  •  lakcímkártya
  • A névváltoztatást alátámasztó magyar okirat (például névváltoztatási okirat, születési anyakönyvi kivonat, vagy házassági anyakönyvi kivonat), ha az útlevelet más névre igényli, mint amire a korábbi útlevele, vagy személyi igazolványa szólt.

Ha a korábbi, még érvényes útlevelét ellopták: rendőrségi jegyzőkönyv a lopás bejelentéséről (ennek hiányában pótdíj fizetendő).

Kiskorú vagy gondnokság alatt álló kérelmét a szülő (törvényes képviselő) nyújtja be. A 12 év alatti kiskorú a személyes megjelenés kötelezettsége alól mentesül, mivel e korhatár alatti kérelmezőknek nem kell ujjnyomatot adni. Kiskorú kérelme esetén a kérelem benyújtásakor mindkét szülőnek meg kell jelennie. Abban az esetben elegendő az egyik szülő (törvényes képviselő) személyes jelenléte, ha a másik szülő (törvényes képviselő) az útlevél kiállításához történő hozzájáruló nyilatkozatot tett, és az erre vonatkozó iratot bemutatja a kérelmet benyújtó szülő (törvényes képviselő). A hozzájáruló nyilatkozat felhasználására a megtételétől számított 15 napon belül megindított eljárásban van lehetőség.

Az útlevél iránti kérelem benyújtásának további részleteiről az alábbi linkeken tájékozódhat:
Útlevél | Konzuli Tájékoztatás (gov.hu)
Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság (nyilvantarto.hu)