Magyar állampolgár gyermeke a törvény erejénél fogva a születésével magyar állampolgár lesz, függetlenül a születés helyétől. A külföldön történt születést Magyarországon is anyakönyveztetni szükséges.


Az anyakönyvezési eljárással kapcsolatban a Konzuli Szolgálat  honlapján találnak részletes tájékoztatást.A születés hazai anyakönyvezéséhez a következők szükségesek:

  1. Eredeti születési anyakönyvi kivonat
  2. a.) Szülők magyar házassági anyakönyvi kivonata vagy 
    b.) Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat vagy
    c.) Külföldi házassági anyakönyvi kivonat és az ennek hazai anyakönyvezésére irányuló kérelem (a házasság anyakönyvezési kérelemhez külön adatlapot kell kitölteni - a tudnivalók a honlapunknak a házasság anyakönyvezéséről szóló részében találhatók)
  3. Születés hazai anyakönyvezésére vonatkozó formanyomtatvány
  4. Szülők állampolgárságának igazolása
  5. Magyar állampolgárságú szülő eredeti lakcímkártyája
1. Eredeti születési anyakönyvi kivonat 

Certified copy of an entry in the register of births”, amely a szülőkre vonatkozó adatokat is tartalmazza (FIGYELEM! A piros betűkkel kitöltött rövid változat nem elfogadható!). 

A hazai anyakönyvezési eljárás során az eredeti külföldi születési anyakönyvi kivonatot szükséges csatolni, másolat nem elfogadható. 

Nem kell fordítás 
- az angol, német, vagy francia nyelven kiadott születési anyakönyvi kivonatok esetében, valamint
- ha az adott ország anyakönyvi kivonata több nyelven kerül kiadásra és ezek egyike az angol, német vagy francia.

Amennyiben a dokumentum a leírtaktól eltérő nyelvű, a kérelemhez az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodánál (OFFI - www.offi.hu) elkészíttetett, vagy mások által készített, az illetékes magyar nagykövetség által hitelesített fordítást is csatolni kell. 

Figyelem!  A Hongkonban kiállított okiratokat Apostille tanúsítvánnyal szükséges ellátni a hazai anyakönyvezés megindítása előtt.


2. Házassági anyakönyvi kivonat vagy apai elismerő nyilatkozat

a.) Magyar házassági anyakönyvi kivonat

Ha a szülők Magyarországon kötöttek házasságot, vagy házasságukat Magyarországon már anyakönyveztették.

b.) Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat 

Amennyiben a szülők nem házasok, vagy a gyermek születését követően külföldön kötöttek házasságot, a születés hazai anyakönyvezése céljából teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele szükséges a nagykövetségen. 

Nyomatékosan felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy apai elismerő nyilatkozat megtételére kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha azt a magyar jogszabályok lehetővé teszik, vagyis az apaság vélelme alapján nem kell mást apának tekinteni. 


c.) Külföldi házassági anyakönyvi kivonat a házasság magyarországi anyakönyvezésének kérelmével

Ha a szülők külföldön kötött házasságának hazai anyakönyvezésére még nem került sor, egyúttal azt is kérni kell (lásd a házasság magyarországi anyakönyvezésénél). 

3. Kitöltött, mindkét szülő által aláírt adatlap („adatlap születés magyarországi anyakönyvezéséhez”)


4. Szülők állampolgárságának igazolása 

Érvényes útlevelek


5Kérelem a személyi adat- és lakcímnyilvántartásba történő felvételhez:

 


6. Magyar állampolgárságú szülő lakcímkártyája

A kérelem benyújtásakor a magyar állampolgárságú szülőnek a lakcímkártyáját be kell mutatnia.


7. Konzuli díj

Az anyakönyvezési eljárás ingyenes.

Az apai elismerő nyilatkozat költsége a díjtáblázatban megtalálható.