Főkonzulátusunkon lehetőség van mind magánszemély aláíárásának, mind pedig céges aláírás hitelesítésére. Magánszemély aláírásának hitelesítése során igazoni szükséges a kérelmező személyi azonosságát (ez érvényes útlevéllel, vagy személyi igazolvánnyal történhet). Céges aláírás hitelesítésekor igazolni kell, hogy az aláíró személy jogosult a cégjegyzésre (erre alkalmas az aláírási címpéldány, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonat), valamint igazolni kell az aláíró személyazonosságát is (útlevél vagy személyi igazolvány bemutatásával). A hitelesítés konzuli díja magánszemély esetén 30 EUR/aláírás, cégjegyzés hitelesítése esetén 40 EUR/aláírás.