I., Házasság magyarországi anyakönyvezése

A., Magyar állampolgár külföldön kötött házasságát, valamint külföldön létesített bejegyzett élettársi kapcsolatát Magyarországon is anyakönyveztetni kell.

Az anyakönyvezési eljárással kapcsolatban a Konzuli Szolgálat honlapján találnak részletes tájékoztatást.

A kérelem személyes benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor. A kérelem személyes benyújtásakor mindkét félnek jelen kell lennie. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy sürgősségi eljárásra nincs lehetőség.B., A kérelmet személyesen, a következő iratokkal szükséges benyújtani:

  1. Kitöltött és aláírt formanyomtatvány
  2. a magyar állampolgárságot igazoló irat másolata (érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány, honosítási okirat, illetve egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány);
  3. a felek érvényes személyazonosító igazolványának vagy érvényes útlevelének másolata;
  4. a magyar állampolgárságú fél születési anyakönyvi kivonatának másolata;
  5. eredeti külföldi házassági anyakönyvi kivonat, hiteles magyar nyelvű fordítással és szükség esetén megfelelő hitelesítéssel (Apostille, diplomáciai felülhitelesítés) ellátva;
  6. házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése előtti családi állapot igazolása: jogerős bontóítélet, amennyiben elvált családi állapotú; halotti anyakönyvi kivonat, amennyiben özvegy családi állapotú a kérelmező.​


Az eredeti házassági anyakönyvi kivonat 

A hazai anyakönyvezési eljárás során a magyar hatóságnak az eredeti külföldi házassági anyakönyvi kivonatot szükséges csatolni. 

Figyelem!  A Hongkonban kiállított okiratokat Apostille tanúsítvánnyal szükséges ellátni a hazai anyakönyvezés megindítása előtt.

Nem kell fordítás 
- az angol, német, vagy francia nyelven kiadott házassági anyakönyvi kivonatok esetében, valamint
- ha az adott ország anyakönyvi kivonata több nyelven kerül kiadásra és ezek egyike az angol, német vagy francia

Amennyiben a dokumentum a leírtaktól eltérő nyelvű, a kérelemhez az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodánál (OFFI - www.offi.hu), elkészíttetett vagy mások által készített, az illetékes magyar nagykövetség által hitelesített fordítást is csatolni kell. 
 

Konzuli díj

Az eljárás díjmentes. 
II., Válás magyarországi anyakönyvezése