Haláleset magyarországi anyakönyvezése

A haláleset magyarországi anyakönyvezésre vonatkozóan a születésre vonatkozó eljárásokat kell alkalmazni, az alábbi eltérésekkel:

1., Amennyiben a külföldön történt halálesetet megelőzően a külföldön történt születés nem volt anyakönyvezve, akkor a két eljárást egyszerre kell kezdeményezni.

2., Szükséges dokumentumok:

  • eredeti külföldi, halálesetet bejegyző anyakönyvi kivonat
  • haláleset külföldi anyakönyvéről készített hiteles magyar fordítás
  • elhunyt születési anyakönyvi kivonatának másolata
  • kitöltött és aláírt adatlap 
  • magyar állampolgárság igazolása
  • konzuli díj (megegyezően a születés anyakönyvezésénél leírtakkal)

 

Halottszállítási engedély

A halottszállítási engedélyhez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

  • kérelem, amely tartalmazza a szállítandó halott nevét, utolsó lakhelyét, - amennyiben ez a külföldi okiratokból kitűnik - a halált okozó betegség megnevezését, a halál napját, azoknak a helységeknek a megnevezését, ahonnan és ahová a szállítás történik, a szállító jármű (a szállítás módjának) megjelölését, gépjárművel történő szállítás esetén annak rendszámát és a szállítmány kísérőjének megnevezését,
  • a magyar halottvizsgálati bizonyítványnak vagy a halotti anyakönyvi kivonatnak megfelelő és a fogadó országban szokásos és használatos okiratot, valamint
  • ha a holttest szállítása Magyarországra történik, a temető befogadó nyilatkozatát.

A halott szállítási engedély kiállításának díját a honlapunkon a „Konzuli díjak” résznél megtalálja.