Bár Hongkongban a visszaélések száma alacsonyabb, mint Kína szárazföldi részén, javasoljuk, hogy a lenti ajánlásokat vegyék figyelembe és körültekintően járjanak el.

1. Ismerje meg a keresett termék piacát Kínában. Látogasson el tematikus kiállításokra, vásárokra vagy bízzon meg Kínában tevékenykedő magyar vállalkozásokat ezzel. Hasonlítsa össze a piaci szereplőket, vegye fel a kapcsolatot minél több céggel. Tájékozódjon az iparágra vonatkozó kínai szabályozásról, szokásokról. Ne várja a legjobb minőséget a legalacsonyabb ártól.

 • Olyan céggel/vállalattal érdemes kereskedni, amely már több éves gyakorlattal rendelkezik.
 • Lehetőség szerint valamely kereskedelmi kamara hivatalos taglistájáról válasszon partnert.

2. Ellenőrizze a kiválasztott partnert. Kérjen referenciát, termékmintákat, gyártási dokumentációt. Ellenőriztesse a partner cégjogi státuszát ügyvéddel, tesztelje a vállalkozást telefonon. Vizsgáltassa meg a céget kínai beszállítók ellenőrzésére szakosodott szolgáltatókkal. Amennyiben a partnere nem kíván együttműködni, úgy keressen új üzletfelet.

 • Kérje be a működési engedély másolatát.
 • Érdemes bekérni az adóregisztrációs számot is.
 • Az internetes weboldalakat le lehet ellenőrizni (ICP regisztrációs szám - ha a vállalat nem rendelkezik kínai nyelvű honlappal és azon nincs ICP azonosító, az már eleve sokkal nagyobb körültekintést igényel).
 • Ellenőrizze le a cég telefonszámait.

3. Kössön jó szerződést. Győződjön meg arról, hogy azzal szerződik, akivel hiszi. Rekessze ki a közvetítőket, korlátozza harmadik fél (például alvállalkozó, ügynök) részvételét a teljesítésben. Ne elégedjen meg e-mailekkel, faxokkal, megrendelőkkel. Vesse papírra, írassa alá és pecsételtesse le (lehetőleg a cég pénzügyi bélyegzőjével) a szerződést kínai partnerével.  Többnyelvű szerződés esetén kössék ki, hogy vita esetén az angol nyelvű változat az irányadó.

 • Biztosíték nélkül ne utaljon, még előleget vagy kis összeget sem.
 • Mindig kössön/köttessen biztosítást a szállítmányra.
 • Szerződés nélkül kvázi lehetetlen érvényesíteni a kártérítési igényt.

4. Legyen a lehető legaprólékosabb a megrendelni kívánt termék kiválasztásánál. Térjen ki a felhasználás céljára, pontosan határozza meg a minőségre vonatkozó elvárásait. A „megfelelő”, a „jó” vagy a „kiváló” minőség mást jelent Önnek, mint partnerének. Még az alacsony ár fejében se fogadjon el hátrányos vagy tisztázatlan fizetési feltételeket. Számlakivonattal, banki igazolással győződjön meg, annak fizet, akinek szándékozik. Alkalmazzon okmányos meghitelezést (akkreditív) vagy más teljesítést biztosító eszközt.

 • Mindenképpen javasolt a nemzetközi szabványokat/normákat tartalmazó, ill. a TQM-ben (teljeskörű minőségellenőrzésben) elfogadott bizonylatokat/okmányokat kérni.
 • Még az áru feladását megelőzően kérjen másolatot a származási bizonyítványról.
 • Kérje minőségbiztosító cég ellenőrzését az áru konténerbe történő berakásakor, ill. a vámzár elhelyezésekor legyen jelen az ön által megbízott képviselő.
 • Készpénz küldő (elsősorban magánszemélyek közötti tranzakciókra találták ki) szolgáltatón keresztül semmiképpen ne utaljon pénzt Kínába még akkor sem, ha egyébként a cég jogi státusza rendben van. Ugyanígy nem javasoljuk, hogy magán bankszámlára utaljon.

5. Biztosítsa be magát. Már előre rögzítse egyértelműen az előleg hibás teljesítés esetén történő visszafizetésére vonatkozó szabályokat, rendezze az átvenni nem kívánt hibás áru sorsát és az ezzel kapcsolatos költségek viselésének módját. Határozzon meg a szerződésben pontos kártérítést, ennek során a vételáron felül vegye figyelembe a hibás teljesítés esetén várható egyéb kiadásait. Különösen egyedi termék megrendelése esetén gondoskodjon szellemi tulajdonának védelméről, alkalmazzon szigorú titoktartási klauzulát, rögzítsen felhasználási korlátozásokat.

6.  Készüljön fel vitás helyzetekre. Kína nem vagy csak rendkívül körülményes eljárások útján hajtja végre más államok bíróságainak ítéleteit. Ezért jogvita esetén Kínában pereskedjen, elkerülendő, hogy ítélt dolognak minősítsék ügyét egy korábbi végrehajthatatlan eljárás miatt. Az irányadó nyelv legyen a mandarin, a szerződésre a kínai jogszabályok vonatkozzanak az eljárás során felmerülő értelmezési nehézségek kiküszöbölése végett. Az ügylet természetétől függően kössön ki választott-bíráskodást. Rendezze a szerződésben az eljárásokkal összefüggésben felmerülő költségek viselésének kérdését.

Hongkong megtartotta brit eredetű, common law alapú jogrendszerét. Az igazságszolgáltatásba vetett nemzetközi bizalom erős, így Hongkong választottbíráskodási szerepe is jelentős, de a hongkongi vállalatokkal kötött szerződések esetében is a régiós átlaghoz képest megnyugtatóbb jogbiztonságra számíthatnak a nemzetközi partnerek. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy az itt ismertetett elővigyázatosság mellőzhető.

7. Tartsa be a jogszabályokat. Ismerkedjen a helyi jogszabályokkal, hiszen azok Önre is vonatkoznak. Vegye ezeket figyelembe a szerződéskötés során. Forduljon megbízható szakemberhez, vegyen igénybe jogi képviseletet.

Kétség esetén kérjük, keressék meg a potenciális partner székhelye szerint illetékes külképviselet külgazdasági szekcióját, ahol segítséget kaphatnak a cég valódiságának ellenőrzéséhez. A fentiek, valamint az ellenőrzés eredménye tájékoztató jellegű, nem garantálják az ügylet sikerét, ezért emellett kérjük, hogy minden esetben fokozott óvatossággal járjanak el!