Bejegyzett élettársi kapcsolat magyarországi anyakönyvezése

A., A magyar állampolgár külföldön bejegyzett élettársi kapcsolatának magyarországi anyakönyveztetését a főkonzulátus konzuli osztálya útján kezdeményezheti.

FIGYELEM! Az azonos nemű felek által külföldön kötött házasságot Magyarországon nem lehet anyakönyveztetni, bejegyzett élettársi kapcsolatként sem!

A kérelmet személyesen lehet benyújtani.

kérelem személyes benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor. A kérelem személyes benyújtásakor mindkét félnek jelen kell lennie.

B., Az ügyintézés a kérelem benyújtását követően átlagosan 2 hónapot vesz igénybesürgősségi eljárásra nincs lehetőség. Kérjük, hogy minimálisan ezt az időtartamot vegyék figyelembe.  

Kérjük, hogy valamennyi dokumentumot kék tollal írjanak alá!

C., Lista a követelmények ellenőrzéséhez (a részletek a továbbiakban olvashatók):

  1. Eredeti külföldi okirat a bejegyzett élettársi kapcsolatról
  2. Mindkét fél születési anyakönyvi kivonatának másolata
  3. Adatlap 
  4. A bejegyzett élettársi kapcsolat előtti elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló dokumentumok
  5. Magyar állampolgárság igazolása
  6. Nem magyar fél külföldi állampolgárságának igazolása
  7. Külföldi állampolgárságú félnek a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelőző családi állapot igazolása
  8. Külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vétel (adatlap 5. pontja)
  9. Az eljárás díjmentes

D., A bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezéséhez – részletesen – a következők szükségesek:

1. Az eredeti külföldi anyakönyvi kivonat (Minden esetben be kell mutatni vagy küldeni.) 

A hazai anyakönyvezési eljárás során a magyar hatóságnak az eredeti külföldi anyakönyvi okiratra van szüksége. Ha Ön az eljárás végén igényt tart a beküldött eredeti dokumentumra, a konzuli osztálynak a hiteles másolatot kell továbbítania Magyarországra. Ebben az esetben szíveskedjen a kivonat fénymásolatát is csatolni, s egyben jelezni, hogy az eredeti dokumentumra az eljárás végén igényt tart.

Figyelem!  Az eredeti okiratot a kibocsátó állam illetékes hatóságának diplomáciai felülhitelesítéssel vagy ún. Apostille tanúsítvánnyal kell ellátnia.

Nem kell fordítás 
- az angol, német, vagy francia nyelven kiadott anyakönyvi kivonatok esetében, valamint
- ha az adott ország anyakönyvi kivonata több nyelven kerül kiadásra és ezek egyike az angol, német, vagy francia (például új három nyelvű román anyakönyvi kivonat).

Amennyiben a dokumentum a leírtaktól eltérő nyelvű, a kérelemhez az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodánál (OFFI - www.offi.hu), elkészíttetett vagy mások által készített, az illetékes magyar nagykövetség által hitelesített fordítást is csatolni kell. 

2. Mindkét fél születési anyakönyvi kivonatának másolata 

3. Kitöltött, mindkét fél által aláírt adatlap. Szíveskedjen az adatlapot a magyar nyelv szabályainak megfelelően (név: 1. vezetéknév 2. keresztnév; dátum: év, hó, nap; ékezetek használata stb.), nyomtatott betűkkel magyarul kitölteni.

4. A bejegyzett élettársi kapcsolat előtti elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló iratok (+fordítás)

Elvált, vagy megszűnt bejegyzett élettársi kapcsolat családi állapot igazolására: 

a) válásra vonatkozó (és jogerőre emelkedést kimondó) bírósági határozat, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolatot megszüntető hatósági határozat, bírósági ítélet vagy közjegyzői végzés; A határozatot hiteles fordítással kell ellátni.

b) A 2004. május 1. utáni válás esetében a házasságot felbontó bírósági határozaton kívül feltétlenül kérjük csatolni az illetékes külföldi hatóság igazolását is, az un. Brüsszel II-es határozatot, amennyiben a válásra az EU-ban került sor. 

Özvegy családi állapot igazolására: elhunyt házastárs, vagy bejegyzett élettárs halotti anyakönyvi kivonata.

Ezeket az iratokat arra a félre vonatkozóan kell benyújtani a magyar anyakönyvi hatóság részére, aki igazoltan magyar állampolgár vagy magyar állampolgársága vélelmezhető. (Vélelmezhető a magyar állampolgársága annak, aki magyar állampolgárként távozott Magyarország mai területéről, állampolgárságáról nem mondott le, de jelenleg magyar állampolgárságát igazoló irattal nem rendelkezik.) Általában nincs szükség ezekre az okmányokra a külföldi állampolgár házastárs részéről. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a magyar anyakönyvi hatóság bizonyos esetekben pótlólag kéri a külföldi állampolgár fél családi állapotának közokirattal történő igazolását.

5. Magyar állampolgárság igazolása: Érvényes útlevél/személyi igazolvány/egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány fénymásolata.

6. Nem magyar fél külföldi állampolgárságának igazolására: útlevélmásolat.

7. külföldi állampolgárságú félnek a bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttét megelőző családi állapot igazolását. 

A családi állapot igazolását a kiállítás helye szerinti államban működő, vagy oda akkreditált magyar külképviseletnek diplomáciai felülhitelesítéssel kell ellátnia. Az okiratot hiteles magyar fordítással kell ellátni (természetesen ezt a fordítást is lehet hitelesíttetni a konzulátuson). 

Az Európai Unió tagállamainak állampolgárságával rendelkező félnek erre nincs szükség. 

8. Ha a magyar fél nem rendelkezik sem magyarországi lakhellyel (magyar lakcímet tartalmazó magyar lakcímkártyával), sem olyan lakcímkártyával, mely szerint „Külföldön élő magyar állampolgár”, akkor a kérelem nyomtatvány 5. pontjában kell a külföldön élő magyar állampolgárként a nyilvántartásba vételt kérni.  Ezt praktikusan azoknak kell megtenniük, akik magyar állampolgárok, de soha nem rendelkeztek személyi igazolvánnyal, külföldön születtek, vagy Magyarországon születtek, de nagyon hosszú ideje (több, mint 13 éve) elhagyták Magyarországot és azóta csak útlevelük volt.

9. Konzuli díj

Az anyakönyvezés díjmentes.